Over the Rainbow

Kennel Lake HouseFRENCH BULLDOG               Life is better with a Frenchie

Ellen

Grandsupernovas Fröken Ellen


Ellen är en bestämd dam som älskar att Att bada & dyka efter sten i sjön vid vår strand. Hon bär upp stenarna på stranden & lägger dem i en hög. Hon är outtröttlig & vill inte sluta...det kan ju finnas fler stenar på bottnen ;-). Ellen tycker också om skogen & särskilt pinnarna som finns i skogen. Inga "pinnar" är för stora att försöka flytta på. Stora grenar/stockar är absolut roligast att ge sig på. Ellen är en samlare av stora mått; hon samlar inte bara på stenar & pinnar utan även på tugg/märgben. Dem springer hon runt & hämtar & lägger i sin bädd, sen lägger hon sig själv ovanpå så att ingen ska kunna ta dem ;-)Ellen is a determined Lady who loves to swim & dive after rocks at our beach. She carries the stones up to the beach & put them in a pile. she is tireless & do not want to stop...in case there are more rocks on the bottom ;-). Ellen also likes the Woods & especially the sticks found in the Woods. No "sticks" are too big to try to move. Large branches/logs is absolutely the most fun to give a try. Ellen is a collector of large dimensions; she collects not only rocks & sticks but also everyons bones/marrowbones. She runs arround and pick up them all & Place them in her bed, then she puts herself on top so that no one can take them ;-).


Copyright: Kennel Lake House 2014